Kajaanin Ratsastusseuran toimintaperiaatteet

TOIMINTA-AJATUS / VISIO

Kajaanin Ratsastusseuran toiminta-ajatuksena on herättää, kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta Kainuussa sekä edistää ja tukea hevosurheilua.

ARVOT

IHMINEN, Ratsastus tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden kokea elämyksiä hevosten parissa. Ratsastus on ihmiset tasa-arvoisesti huomioon ottava laji, johon jokainen voi osallistua omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti. Kunnioitamme toisiamme kaikessa toiminnassamme.
Ratsastus on monipuolinen harrastus: liikunnallinen, kehittävä, sosiaalinen, vastuuntuntoa lisäävä.

HEVOSEN HYVINVOINTI JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN, Hevonen on toimintaamme yhdistävä tekijä, jonka kautta harrastajat saavat yhteyden elävään luontoon. Luomme kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi on keskeisiä arvoja. Hevostaitoja arvostetaan.

TASA-ARVO JA HYVÄT TAVAT: toistemme kunnioittaminen ? ikä, sukupuoli, muut lajit ja muut seurat huomioiden. Tunne itselle, että on arvokas.

KRS ON AVOIN YHTEISÖ, läpinäkyvä, tiedon kulku saumatonta. Reilu Peli ? ratsastus on kaikille avoin harrastus ? yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta.

YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTYÖ, yhteinen suunta, yhdessä tekeminen. Suhde yhteistyökumppaneihin avointa. Ratsastus tarjoaa jokaiselle innostavan ja tärkeän yhteisön, johon kuulua. Seurassa vaalitaan eettisesti kestävää toimintaa. Teemme aktiivisesti työtä innostaaksemme uusia ihmisiä ja tahoja mukaan yhteisöömme.

KEHITTÄMINEN: jatkuva kehittäminen, koulutus ja valmennus. Muiden auttaminen ja opastaminen.

PÄIHTEETÖN PELIKENTTÄ.

TAVOITTEET
Seuran tavoitteena on tarjota kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille jäsenille mahdollisuuden harrastaa turvallisesti hevosten parissa.

NUORISOTOIMINTA
- eri-ikäisille ryhmille omat kerhot
- sinetin pysyminen
- nuorten omien suunnitelmia huomioiminen
- vetäjien koulutus
- Nuori Suomen Sinettiseuroille laatiman klubimateriaalin käyttö koulutuksissa
- nuoret mukaan seuran toimijoihin

ALUEEN KEHITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖTYÖ
- Seuran toiminta keskittyy Kajaanin Hevosharrastekeskuksen alueelle ja seura tekee läheistä yhteistyötä Hevosharrastekeskuksen kanssa.
- Kaikilla on vastuu huolehtia yhteisestä omaisuudesta: maneesi, kenttä, estekalusto, kouluaidat, lanat, nakkipaali, tuomaritorni ja leikkikenttä.
- Opastetaan hevosen omistajia ja ratsastajia veden järkevään käyttöön, jätteiden lajittelusta muistutetaan säännöllisesti.

TAPAHTUMAT JA HARRASTUSTOIMINTA
- Seuratoiminta
- Nuoret ja harrastajat mukaan seuran toimintaan.
- Toimijoiden kannustaminen ja palkitseminen
- Aikuisratsastajien tarpeiden huomioiminen
- Hevostaitotapahtumat

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
- www-sivut
- sisäinen ja ulkoinen tiedotus
- ilmoitustaulu

KILPAILUTOIMINTA
- Koulu- ja esteratsastuksessa tasojen 1,2 ja 3 -kilpailuiden järjestäminen
- Toimihenkilökoulutus
- Valmennus
- Vanhemmat mukaan katsomaan kilpailua, kannustusjoukot tallin ulkopuolisiin kilpailuihin
- Varainhankinta
- Seuran turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain
- Kilpailijat osallistuvat toimihenkilötehtäviin seuran järjestämissä kilpailuissa omien mahdollisuuksiensa mukaan

SEURAN TARJOAMAT TOIMINTAMUODOT
Ratsastustuntitoiminnasta vastaa Kajaanin Hevosharrastekeskus. Koulu- este- ja lännenratsastus-kursseja järjestetään ympäri vuoden. Kurssit ovat kaikille seuran jäsenille avoimia ja niitä pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan.

Este- ja kouluratsastuksessa on vuosittain valitut teamit, seuramme estevalmentajana toimii Suvi Juntunen ja Sara Arola, kouluvalmentajana Soile Lappalainen. Teamien tapaamisia järjestetään talvella ja loppusyksystä.

Seura kouluttaa toimihenkilöitä tuomari- ja ratamestaritoimintaan, junioritoimintaan sekä toimihenkilöitä kilpailujen järjestämistehtäviin. Sääntökoulutus järjestetään kilpailuluvan anoneille.

Ensiapukoulutus järjestetään säännöllisin väliajoin.

Alle kouluikäisille järjestetään kerhotoimintaa kerran viikossa lauantaisin kokoontuvassa Heppakerhossa.
Heppakerholaisten tavoitteena on suorittaa Minimerkki. Heppakerholaiset ovat tehneet keppihevosia, joilla he osallistuvat keppihevosratsastustunneille lauantaisin sekä esteratsastuskilpailujen yhteydessä järjestettäviin keppihevosluokkiin.
13-15 vuotiaiden Polleporukka keskittyy hevosten hoitamiseen teoriassa ja käytännössä. Polleporukkalaiset pitävät keppihevostunteja ja kokeilevat myös muita lajeja.
13-18 vuotiaiden Junnukerho kerää varoja mm. erilaisiin retkiin ja katsomaan kilpailuja muilla paikkakunnilla.

Juniorivastaavana toimii Soili Pyy, junioriedustajina hallituksessa toimii Mikaela Juntunen ja Tiia Kananen.


Päivitetty 1/2017

lapset ja nuoret rats rgb 300dpi

Tukijoitamme

eltel full color grd pms small
 kaisanet 160px
korhonen-1

neste koskiportti small

     vianor small

tersm-logo-1 01 small

 

 

 

 

Copyright © 2018 Kajaanin Ratsastusseura Ry. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.