Kajaanin Ratsastusseuran toimintaperiaatteet

TOIMINTA-AJATUS / VISIO

Kajaanin Ratsastusseuran toiminta-ajatuksena on herättää, kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta Kainuussa sekä edistää ja tukea hevosurheilua.

ARVOT

IHMINEN, Ratsastus tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden kokea elämyksiä hevosten parissa. Ratsastus on ihmiset tasa-arvoisesti huomioon ottava laji, johon jokainen voi osallistua omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti. Kunnioitamme toisiamme kaikessa toiminnassamme.
Ratsastus on monipuolinen harrastus: liikunnallinen, kehittävä, sosiaalinen, vastuuntuntoa lisäävä.

HEVOSEN HYVINVOINTI JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN, Hevonen on toimintaamme yhdistävä tekijä, jonka kautta harrastajat saavat yhteyden elävään luontoon. Luomme kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi on keskeisiä arvoja. Hevostaitoja arvostetaan.

TASA-ARVO JA HYVÄT TAVAT: toistemme kunnioittaminen - ikä, sukupuoli, muut lajit ja muut seurat huomioiden. Tunne itselle, että on arvokas.

KRS ON AVOIN YHTEISÖ, läpinäkyvä, tiedon kulku saumatonta. Reilu Peli - ratsastus on kaikille avoin harrastus - yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajin perusta.

YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTYÖ, yhteinen suunta, yhdessä tekeminen. Suhde yhteistyökumppaneihin avointa. Ratsastus tarjoaa jokaiselle innostavan ja tärkeän yhteisön, johon kuulua. Seurassa vaalitaan eettisesti kestävää toimintaa. Teemme aktiivisesti työtä innostaaksemme uusia ihmisiä ja tahoja mukaan yhteisöömme.

KEHITTÄMINEN: jatkuva kehittäminen, koulutus ja valmennus. Muiden auttaminen ja opastaminen.

PÄIHTEETÖN PELIKENTTÄ.

TAVOITTEET
Seuran tavoitteena on tarjota kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille jäsenille mahdollisuuden harrastaa turvallisesti hevosten parissa.
Kajaanin Ratsastusseura on nuorison ja aikuistoiminnan Tähtiseuroja. Tähtiseurojen slogan on: "Tähtiseurat ovat suomalaisen urheilun laatuseuroja. Tähtiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Tähtiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita seuratoiminnan kehittäjiä."

NUORISOTOIMINTA
Heppakerho ja kepparitunnit, nuoret mukaan seuran toimintaan.
Nuorten omien suunnitelmien huomioiminen, ohjaajien koulutus.
Heppakerhon ohjaajana toimii Essi Vimpari ja kepparituntien ohjaajana Heidi Pyy.
Heppakerho ja kepparitunnit ovat lauantaisin vuoroviikoin.
Seuran hallituksen nuorisovastaavana toimii Soili Pyy ja junioriedustajina hallituksessa Elli Heiskanen ja Susan Lappalainen.

AIKUISTOIMINTA
Aikuisratsastajien oheisliikunnan kehittäminen. Työryhmä kokoontuu alkuvuodesta suunnittelemaan ohjelmaa. Aikuisliikunnan vastaavana toimii Sanna Heiskanen.

ALUEEN KEHITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖTYÖ
Seuran toiminta keskittyy Kajaanin Hevosharrastekeskuksen alueelle ja seura tekee läheistä yhteistyötä Hevosharrastekeskuksen kanssa.
Kaikilla on vastuu huolehtia yhteisestä omaisuudesta: maneesi, kenttä, estekalusto, kouluaidat, lanat, nakkipaali, tuomaritorni ja leikkikenttä.
Opastetaan hevosen omistajia ja ratsastajia veden järkevään käyttöön, jätteiden lajittelusta muistutetaan säännöllisesti.

TAPAHTUMAT JA HARRASTUSTOIMINTA
- Seuratoiminta
- Nuoret ja harrastajat mukaan seuran toimintaan.
- Toimijoiden ja kilpailijoiden kannustaminen ja palkitseminen
- Aikuisratsastajien tarpeiden huomioiminen
- Hevostaitotapahtumat

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
- www-sivut, facebook, instagram
- sisäinen ja ulkoinen tiedotus
- ilmoitustaulu

KILPAILUTOIMINTA
- Koulu- ja esteratsastuksessa seura-, alue- ja kansallisten kilpailuiden järjestäminen
- Toimihenkilökoulutus
- Valmennus
- Vanhemmat mukaan katsomaan kilpailua, kannustusjoukot tallin ulkopuolisiin kilpailuihin
- Varainhankinta
- Seuran turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain
- Kilpailijat osallistuvat toimihenkilötehtäviin seuran järjestämissä kilpailuissa omien mahdollisuuksiensa mukaan. Talkoopassi ja sähköinen ilmoittautuminen toimihenkilötehtäviin on käytössä.

SEURAN TARJOAMAT TOIMINTAMUODOT
Ratsastustuntitoiminnasta vastaa Kajaanin Hevosharrastekeskus. Koulu-, este- ja lännenratsastuskursseja järjestetään ympäri vuoden. Kurssit ovat kaikille seuran jäsenille avoimia ja niitä pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan.

Este- ja kouluratsastuksessa on vuosittain valitut teamit, seuramme estevalmentajina toimivat Suvi Juntunen, Sara Arola ja Tiina Porali, kouluvalmentajana Soile Lappalainen. Teamien tapaamisia järjestetään talvella ja loppusyksystä.

Seura kouluttaa toimihenkilöitä tuomari- ja ratamestaritoimintaan, junioritoimintaan sekä toimihenkilöitä kilpailujen järjestämistehtäviin. Sääntökoulutus järjestetään kilpailuluvan anoneille.


Päivitetty 1/2021

tahtiseura rgb 72dpi

Tukijoitamme

Maatalousyhtymä Juntunen

Pahavaaran murske

tersm-logo-1 01 small 

enp logo455 transparentKH Oikarisen LOGO transparent

Copyright © 2021 Kajaanin Ratsastusseura Ry. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.