Kuluntalahden maneesien ja ratsastuskentän käytön ja varausten periaatteet

Ratsastusalueet palvelevat kaikkia ratsastuksen harrastajia. Tavoitteena on antaa jokaiselle mahdollisuus harrastaa ratsastusta omien tavoitteidensa mukaisesti.

Alueita käyttävät toimijat ja ratsastajat sitoutuvat ottamaan aina muut omassa toiminnassaan huomioon ja allekirjoittamallaan ratsastusalueiden käyttösopimuksella sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin. Ratsastusalueilla järjestettävien valmennusten ja kurssien vastuuhenkilölle lähetetään tiedote ja vastuuhenkilö vastaa siitä, että osallistujat noudattavat ratsastusalueiden toimintaääntöjä.

Ratsastusalueiden käytössä ja varauksissa painotetaan seuraavia ryhmiä järjestyksessä:
  1) Tuntiratsastajat ? KHK:n ohjatut tunnit
  2) Ratsastajainliiton, alueen ja seuran viralliset valmennusryhmät
  3) Ratsastusalueiden käyttösopimuksen allekirjoittaneet yksityisratsastajat, hevosen omistajat, terapeutit
  4) Muut toimijat erikseen sovituin käyttöehdoin

Ratsastusalueiden (talvisin maneesit ja kesäisin ulkokenttä) käytön viikkokalenterit päivitetään tarpeen mukaan.

Poikkeuksen em. järjestykseen tekevät Kajaanin ratsastusseuran järjestämät kilpailut ja valmennustilaisuudet. Ratsastusalueiden käytön koordinoinnista vastaa Kajaanin Ratsastusseura ry. Yhteyshenkilönä toimii seuran tiedotusvastaava. Päällekkäisissä varauksissa päätöksen tekee Kajaanin Ratsastusseura ry:n hallitus.

Voimassa olevan tuntisuunnitelman ja tapahtumakalenterin ulkopuolelta tulevat yksityistunnit tulee ilmoittaa KRS:n tiedotusvastaavalle kaksi (2) päivää ennen tilaisuutta. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tilaisuuden aihe ja vastuuhenkilö.
Ratsastusalueiden toimintaperiaatteissa määritellyt koko tilan varauksen vaativat tilaisuudet tulee ilmoittaa KRS:n tiedotusvastaavalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi tilaisuuden aihe (valmennus, ryhmä tms. ja vastuuhenkilö). Vastuuhenkilölle lähetetään tiedote ja hän vastaa siitä, että osallistujat noudattavat ratsastusalueiden toiminta-sääntöjä.

Hevosen omistajana/haltijana vastaan, että kaikki hevosellani ratsastavat noudattavat toimintasääntöjä ja periaatteita.

Mikäli todetaan, että ratsastusalueiden käyttösopimuksen tehneet toimijat/henkilöt eivät ole toimineet sopimuksen mukaisesti tai alueiden käytössä ilmenee ristiriitoja, ratkaisujen tekijänä toimii Kajaanin Ratsastusseuran hallitus. Hallitus voi nimetä erillisen työryhmän käsittelemään ratsastusalueiden käyttöä koskevia asioita.

Tiedotusvastaava Sari Kuure, tiedotus, puh. 050 570 3433

Nämä periaatteet on vahvistettu Kajaanin Ratsastusseura ry:n hallituksen kokouksessa ja Kajaanin ratsastusseura ry:n vuosikokouksessaPäivitetty 7.12.2015

lapset ja nuoret rats rgb 300dpi

Tukijoitamme

eltel full color grd pms small
 kaisanet 160px
korhonen-1

neste koskiportti small

     vianor small

tersm-logo-1 01 small

 

 

 

 

Copyright © 2018 Kajaanin Ratsastusseura Ry. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.